С подкрепата на Европейската комисия МТИТС организира среща на високо равнище за интермодалния транспорт

Благодарим на Европейската комисия за подкрепата на инициативата на Министерството на транспорт, информационните технологии и съобщенията за организирането на министерска среща на високо равнище, която да се проведе по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов по време на днешната среща със заместник-генералния директор на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ в ЕК Матю Болдуин. Заместник-генералният директор и представители на ЕК са на посещение в България за да обсъдят с експерти на МТИТС организацията на конференцията „Европейският интермодален транспорт за по-добра свързаност на Европа“, която ще се проведе в периода 19 – 20 март 2018 г.

Предвиждаме по време на конференцията да съберем на едно място ключови заинтересовани страни от транспортния сектор на европейско и национално ниво, както и представители на Западните Балкани, каза още заместник-министър Ангел Попов. Той изрази удовлетвореност, че участие в събитието ще вземе и европейският комисар по транспорта Виолета Булц.

От своя страна заместник-генералният директор Матю Болдуин поздрави българската страна за активната подготовка на председателството и изрази съгласие и подкрепа за програмата в транспортния сектор. По думите му, намирането на общ балансиран подход и консенсус по транспортните теми е от изключителна важност за постигането на намаляване на административната тежест и изработване на общи правила.

По време на срещата бяха дебатирани и законодателните досиета в сектор транспорт, които се очаква да бъдат разгледани по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, като беше поставен акцент върху предложенията от Автомобилния пакет.