Удостоверението за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, става безсрочно

Удостоверението за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, става безсрочно, като само в определените в наредбата случаи ще бъде обезсилвано и издавано наново. Промяната е отразена в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 36, която бе подписана днес от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев.

„С промяната на изискването на всеки 3 години професионалните водачи да преминават през психологическо изследване, се премахва една административна тежест, която не води до значително повишаване на пътната безопасност, а само поражда предпоставки за нерегламентирани и корупционни практики. За сравнение установяване на психическата годност за боравене с огнестрелни оръжия се изисква при подновяване на разрешителното, на всеки 5 години“, коментира министър Христо Алексиев. Той е категоричен, че подобно изискване няма в другите европейски държави, което поставя българските превозвачи и водачи в неблагоприятна позиция на европейския пазар.

Съгласно изискванията на Директива 2006/126/ЕО проверката на психологическата годност на водачите трябва да се извършва изцяло във връзка с издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство. В Директивата се посочва, че проверката трябва да се извършва само с медицински прегледи и то в срокове, не по-кратки от срока на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Тези ограничения не бяха съобразени в националната регламентация на психологическото изследване по Наредба № 36.

Удостоверение за психологическа годност ще се изисква при постъпване на работа за водачите на таксиметрови автомобили, пътна помощ, превози за собствена сметка, обществен превоз на пътници или товари, както и за председателите на изпитните комисии.

В случай на загуба на правоспособност съгласно чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) при отнети всички контролни точки, удостоверението за психологическа годност ще бъде обезсилвано и водачът ще трябва да премине ново изследване. Запазват се изискванията за психологическо изследване за лица, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП, за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания, както и за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП при повторно установяване употреба на алкохол и за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).

Също така се запазват изискванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.

От 2013 г. срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС на водачи, притежаващи някоя от категориите С1, С, D1 или D е намален от 10 на 5 години. По този начин всички водачи, извършващи обществен превоз, преди подмяна на свидетелството си за управление на МПС преминават медицински преглед. По преценка на лекаря, издаващ Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, лицето може да бъде насочено към съответния специалист за допълнителни прегледи или изследвания.