В МТИТС се проведе обсъждане на предложение за сформиране на единен контролен орган на пътя

В Министерството на транспорта и съобщенията се проведе дискусия, на която беше обсъдено постъпило предложение от Сдружението на Автотехнически експерти по пътна безопасност за сформиране на единен контролен орган на пътя. Участие в разговорите взеха представители на компетентните контролни органи от различни институции и браншови организации в областта на автомобилните превози.

Дискутирани бяха различни подходи, които да подобрят взаимодействието и работата на контролните органи. Участниците се обединиха около идеята, че важна стъпка в тази посока е създаването на единна информационна система за обмен на данни между отделните контролни органи. Това ще подобри координацията между институциите и ще намали времето за извършване на проверките на пътя. Увеличаването на правомощията на ИА „Автомобилна администрация“ и премахването на дублиращите функции е друг съществен елемент в повишаването на ефективността, ограничаването на сивия сектор и намаляване на пътния травматизъм.