Вицепремиерът Христо Алексиев предостави на общините указания за прилагане на мярката за намаленията за автобусния транспорт за учащи и пенсионери

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев обсъди с представителите на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) мярката за допълнително компенсиране на намаленията за автобусния транспорт за учащи и пенсионери. С цел новата мярка да бъде приложена бързо и ефективно на всички участници в срещата бяха предоставени разписани указания за прилагането ѝ.

„Убеден съм, че никоя българска община няма да си позволи да злоупотреби с тези помощи, за което стриктно ще следим. Очаквам тези средства да отидат по предназначение и хората да усетят ефекта от тази мярка“, заяви вицепремиерът Христо Алексиев. По негово разпореждане е отделен необходимият административен ресурс за оказване на професионална и правна помощ на общините по прилагане на разпределението на средствата, като им бяха предоставени и контакти на определените експертите.

От Националното сдружение на общините в Република България изказаха благодарност към вицепремиера Христо Алексиев за подкрепата и заявиха готовност веднага да започнат работа, заедно с експертите от министерството. „Ние сме поели ангажимент да съдействаме на всяка една община в страната по реализирането на тази мярка, като очакваме от общинските власти необходимата ангажираност, по този важен за хората въпрос“, допълни Христо Алексиев.

По време на разговорите беше разяснено, че от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. влизат в сила новите, по-високи размери на намаленията на цените на пътуване по основни градски линии и междуселищния автомобилен транспорт, за учащи се и пенсионери, както и безплатното пътуване на децата до 10 навършени години.

Отпусканите средства от държавата за компенсиране на намаленията за учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение се увеличава от 20% на 70%.

За пенсионерите компенсацията за намалено пътуване е увеличена от 20% на 40%.

За изпълнението на тази мярка са осигурени допълнителни 73 мил. лв., към вече предвидените в бюджета до момента 64 млн. лв. Общо сумата за 2023 г. е в размер на 137 мил. лв.

С допълнителни 27 млн. лв. за 2023 г. се увеличават и субсидиите за междуселищните автобусни превози, като през 2022 г. сумата бе 20 млн. лв.