Възобновяват се дейностите по провеждането на обученията и изпитите в транспортния сектор

От утре, 4 май 2020 г., се възобновява провеждането на обучението на кандидатите за водачи на МПС, както и теоретичните изпити. От 11 май стартират и изпитите по практика. Тези дейности трябва да се извършват при стриктното спазване на всички мерки за безопасност – дезинфекция на автомобилите след всеки курсист, задължително използване на маски и ръкавици, физическа дистанция при провеждането на теоретичните изпити в залите, като броят на изпитваните курсисти ще бъде намален наполовина. Възобновяват се изпитите и обученията за професионална компетентност и за превози на опасни товари.

Действащите досега ограничения отпадат и за обученията във водния, въздушния и железопътния транспорт.

Повече информация може да бъде намерена в заповедта на министъра на здравеопазването, тук:

Прикачен файл Размер
Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. 96.19 KB