Зам.-министър Христина Велинова участва в заседанието на Съвет „Транспорт“ на Европейския съюз

Министрите на транспорта на ЕС се събраха днес в Брюксел на редовно заседание. Българската делегация ръководи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова. В дневния ред на заседанието бяха прегледа на пакета „Подготвени за цел 55“, регламентите за устойчивия въздушен транспорт (ReFuelEU Aviation), разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт (FuelEU Maritime).

Транспортните министри обсъдиха и напредъка по приемането на регламентите за алтернативните горива във въздушния и морския транспорт. „Достъпът до устойчиви авиационни горива в Европа е ограничен, а изграждането на производствен капацитет до 2025 г. представлява изключително предизвикателство за немалка част от държавите членки. Убедени сме, че следва да се отчитат спецификите на държавите членки, и да се вземат предвид всички нисковъглеродни варианти, за да се постигнат целите за климата. В тази връзка предлагаме крайният срок за задължението за въвеждане на устойчиви горива в авиацията да е до 2030 г.“, подчерта ръководителят на българската делегация Христина Велинова. Тя отбеляза и значението на плавния преход към използване на устойчиви горива при тежкотоварния автомобилен транспорт. „Масовото внедряване на превозни средства с нулеви емисии в тежкотоварния сектор ще изисква дълъг преходен период, който ще продължи години. За превозвачите внедряването в подобни условия би означавало сериозна финансова тежест и несигурност. Това положение се утежнява и от други разпоредби в действащото европейско транспортно законодателство като напр. връщането на превозното средство съгласно Пакет "Мобилност" I. Последната води до ненужни финансови разходи за превозвачите, компрометира климатичните амбиции на ЕС и натоварва веригите за доставки и граничния контрол в критичния период на пандемията от COVID-19 “, заяви заместник-министър Христина Велинова.