Зам.-министър Костадинов: С модернизирана инфраструктура и нов подвижен състав ще постигнем стратегическата цел - България на релси

„Железопътен възел Пловдив е сред най-важните железопътни обекти в България, с голямо регионално, икономическо и стратегическо значение. С модернизацията на инфраструктура и нов подвижен състав ще постигнем стратегическата цел - България на релси. Това е нашата цел, която бихме искали да развием и постигнем, а именно обществото да се възползва от модерен, бърз и комфортен железопътен транспорт“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов по време на първата копка на проект за  развитие на железопътен възел Пловдив.

Церемонията се състоя на жп гара Тракия, пост „Разделен“, където зам.-министър Костадинов подчерта, че този пост не би следвало да разделя, а да обединява, тъй като железопътен възел Пловдив е изключително важен.