Зам.-министър Минчев: С покупката на новите влакове, все повече хора ще се откажат от автомобилите си

Инвестициите в железниците са изключително важни, за да се отговори на изискванията на Европа за Зелената сделка - намаляването на вредните емисии и потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Бисер Минчев по време на конференция на тема „Нуждата от Национален план за справедлив преход“. На събитието, организирано от КНСБ, съвместно с фондация „Фридрих Еберт“, присъстваха представители на централната и местната власт, браншови организации и др.

„Със закупуването на новите влакове със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост все повече хора ще предпочетат да използват „най-зеления транспорт“, какъвто е железопътният, вместо своите автомобили“, посочи зам.-министър Минчев.

Той изтъкна и значимостта на интермодалния транспорт и неговото бъдещо развитие. „Прехвърлянето на товарите от шосетата към железниците е особено важна стъпка за да повишим ефективността на транспортната система и да ограничим негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората“, посочи още той.

По отношение на необходимостта от справедлив преход за постигане на целите на Зелената сделка, Бисер Минчев подчерта ясно изразената роля на Социалния фонд за климат, създаден на ниво ЕС. „Мерките и инвестициите, подкрепяни от Фонда, са в полза на домакинствата, микропредприятията и ползвателите на транспорт, които са уязвими и особено засегнати от включването на емисиите на парникови газове от сградите и от автомобилния транспорт, по-специално домакинствата в енергийна или транспортна бедност“, коментира Минчев.