Зам.-министър Новаков: За пътната безопасност ще работим по правила, които ще напишем заедно

Възможностите за повишаване квалификацията на водачите и придобиването на свидетелствата за управление бяха обсъдени днес на среща в Министерството на транспорта и съобщенията. В дискусията взеха участие заместник-министърът на транспорта Стоян Новаков, изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски, представители на браншови организации и асоциации на автоинструктурите в България.

„Общата ни цел е безопасност на пътя, намаляване на жертвите и пътно-транспортните произшествия“ каза заместник-министър Стоян Новаков при откриването на срещата. Това е и един от приоритетите на правителството.

Изразена бе воля за положителни реформи в сектора, чрез предлагането на качествено обучение и нулева корупция в системата. Постигнато бе единодушие по отношение на съществуващите проблеми, които стоят на дневен ред от години и могат да се разгледат като комплексни: обучението, човешкият фактор, инфраструктурата и контролът.

Заместник-министърът Новаков заяви: „Ще работим по правила, които да напишем заедно, за да няма възражения при изпълнението им“.

По време на срещата стана ясно, че ще бъде създадена работна група с представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, браншови организации и синдикатите, която да разработи нова методика за обучение на изпитващите и инструкторите, както и подобряването на процеса на обучение на кандидат водачи.

Проблемите, касаещи нормативната уредба, както и техническите проблеми със системата в реално време на изпит, също бяха сред разгледаните теми по време на днешната среща.

От страна на автошколите бе поставен въпросът за актуализация на листовките и въвеждането на задължително обучение по пътна безопасност при деца в предучилищна възраст.