Заместник-министър Андреана Атанасова: Данните вече са най-ценния ресурс, както за бизнеса, така и за обществения сектор

Големите данни имат огромен потенциал за осигуряване на конкурентни предимства на компаниите от всички сектори на икономиката, но също и за развитието на нови качествени услуги на обществените сектори. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова по време на конференция за ролята на данните и новите технологии в бъдещето на организациите. Тя  подчерта, че бързото развитие на икономиката е основано на нови продукти и услуги, базирани на данни, изкуствен интелект, автономни системи и 5G. 

Според международните анализаторските компании, през 2020 г., данните в света се очаква да надхвърлят 40 трилиона, посочи Андреана Атанасова. По думите й, това е два пъти повече в сравнение с 2018 г. „Интересен факт е, че 90% от тази комплексна информация е  създадена през последните две години. Ето защо, данните се смятат за най-ценния ресурс, измествайки по значимост нефта“, каза заместник-министърът и добави, че въпреки този огромен ръст, едва 0,5% от всички данни се обработват. Сред основните причини за това са скоростта на промените в този сектор и значителните обеми информация.

Тази тенденция е свързана с нови правни проблеми правната регламентация  по отношение на достъпа и повторната употреба на данни, както и тяхната защита, отбеляза заместник-министърът.  „Затова Европейската правна рамка осигурява правила за защита на данните и тяхното свободно движение в рамките на Цифровия единен пазар на ЕС. Тя дава възможност за по-голям контрол на хората по отношение на използването на техните лични данни, а на бизнеса - еднакви условия на конкуренция. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения синхронизира българското законодателство с европейските норми и активно работи за подготовката на бъдещите нормативни актове на ЕК в тази област“, каза в заключение Андреана Атанасова.