Заместник-министър Велик Занчев: Европейските инвестиции до 2030 г. ще имат решаваща роля за жп транспорта

Решенията, които предстои да се вземат относно следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС имат решаваща роля за развитието на жп транспорта в България. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев при откриването на среща на високо равнище на тема „Подкрепа от ЕС за развитието на железопътния транспорт в България и Западни Балкани: настоящи възможности и бъдеща перспектива“. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в сътрудничество с Асоциацията на европейската железопътна транспортна индустрия UNIFE. Участие във форума взеха още евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, генералният директор на UNIFE Филип Ситроен, както и представители на ЕК, бизнеса и др.

„Структурните фондове, Кохезионният фонд и Механизмът за свързване на Европа са основни източници на финансиране на инфраструктурата в изоставащите региони на територията на Европейския Съюз и България много разчита на тази подкрепа, за да продължи изграждането на базовата железопътна инфраструктура“, акцентира Велик Занчев. „Преди месец МТИТС приключи свое проучване относно необходимите инвестиции за свързване на транспортните мрежи на държавите от Западните Балкани и за изграждане на коридорите от „основната“ TEN-T мрежа“, допълни зам.-министърът. Той посочи, че общият размер на средствата, необходими за изграждане на всички железопътни връзки в региона, възлиза на 43 млрд. евро, като от тях осигурените до момента инвестиции от държавите са 8 млрд. евро.

Занчев изтъкна, че е важно разширяването на жп мрежата на запад от България, следвайки най-големите товарни потоци в региона. „Това ще улесни значително търговския обмен в Югоизточна Европа“ допълни още той.

В рамките на събитието, освен бъдещите инвестиции в железопътната инфраструктура, беше обсъден и Четвъртият железопътен пакет. Той ще допринесе съществено за развитието и ефективното функциониране на Единното европейско железопътно пространство. Чрез него ще се гарантира висока степен на безопасност, оперативна съвместимост, както и повишаване на конкурентоспособността на железниците.

В Техническия стълб на 4-тия железопътен пакет са заложени съществени промени в Европейското законодателство. Предвижда се Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз  да бъде централен орган за издаване на сертификатите за безопасност и разрешенията за тип превозни средства и допускане до пазара. Тя ще изпълнява и функцията на системен орган за ERTMS и издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на системите за управление на железопътния трафик. Ще бъде въведено още обслужване на едно гише, което ще опрости административните процедури.