Заместник-министър Върбанов: Светът е изправен пред глобален дефицит на морски специалисти

Недостигът и потребността от специалисти в морския транспорт бе дискусията на видеоконферентен форум на тема „Кариерното развитие на моряците“ с участието на заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов. Международната конференция се проведе под егидата на Френското председателство.

Морският транспорт е изключително важен в световен мащаб, тъй като предлага най-ниското количество парникови газове на транспортирана единица. Делът на превозени товари по море в световната търговия е над 80%, като държавите от ЕС притежават над 40% от тонажа на световния флот. Важно значение за стокообмена в Европа играят пристанищата на ЕС, а повече от 400 милиона пътници използват морски транспорт годишно, посочи заместник-министър Върбанов по време на дискусията.

Развитието и внедряване на информационните технологии в морския отрасъл ни изправят пред предизвикателството за  развитие на морската образователна система, допълни Владимир Върбанов.

В България ежегодно се провежда форум „Дни на сини кариери“, където представители на специализираните институции, работодатели и доказани морски специалисти представят и споделят положителните страни на кариерната и личностна перспектива пред бъдещите моряци, както и съпътстващите ги трудностите при продължително пребиваване в морето. Целта на този форум е да се популяризира професията на морските лица и нейното огромно значение за българската и световната икономика.