Вие сте тук

Международни организации

10.09.2020

Долуподписаните пълномощни представители на правителствата на страните-членки на Съюза, по време на извънредния конгрес в Женева, на основание член 22.3 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие и при условията на член 25.4 от Устава, изготвиха в настоящия Втори допълнителен протокол изменения към Всемирната пощенска конвенция, приета в Истанбул на 6 октомври 2016 г. и изменена с Допълнителния протокол, приет в Адис Абеба на 7 септември 2018 г.

07.06.2019

В момента на подписването на Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, сключена днес, долуподписаните пълномощни представители на страните-членки на Всемирния пощенски съюз се споразумяха за следното:

07.06.2019

Долуподписаните пълномощни представители на Правителствата на страните-членки на Съюза, на основание член 22.3 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие и при условията на член 25.4 от Устава, изготвиха в настоящия Допълнителен протокол изменения към Всемирната пощенска конвенция, приета в Истанбул на 6 октомври 2016 г.

07.06.2019

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на извънредния Конгрес в Адис Абеба, на основание на чл. 30.2 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха следните изменения към Устава, които са предмет на ратификация.

07.06.2019

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на извънредния Конгрес в Адис Абеба, на основание на чл. 22.2 от Устава, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха, по общо съгласие и на основание на чл. 25.4 от Устава, следните изменения към Общия правилник.

21.03.2018

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. Издаден от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г. В сила за Република България от 1.01.2018 г.

21.03.2018

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. Издаден от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

21.03.2018

Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. Издадена от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

21.03.2018

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14.02.2018 г. – ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

21.03.2018

Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14.02.2018 г. – ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. Издаден от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

21.03.2018

Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14.02.2018 г. – ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01. 2018 г.

Subscribe to Международни организации