ОБЕКТИ, КОИТО МТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ПОТЕНЦИАЛНИ ОБЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ, КОИТО МТС ПОДГОТВЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

КОНЦЕСИИ ЗА ОБЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

  1. Концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал Варна-изток и пристанищен терминал Варна-запад“;
  2. Концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал „Товарен пристанищен терминал Бургас-Изток 1“;
  3. Концесия за услуга на обект „Фериботен терминал Варна“;
  4. Концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал Русе – запад“;
  5. Концесия за строителство на обект „Пристанищен терминал Русе-изток 1 и пристанищен терминал Русе-изток 2“;
  6. Концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал Видин-център“;
  7. Интермодален терминал Драгоман;
  8. Концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал Тутракан“.

Инициатива за предоставяне на концесия на други обекти от транспортната инфраструктура може да бъде заявена по реда на чл. 55 от Закона за концесиите.