ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Гражданско летище за обществено ползване София


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-sof.bg

Сключен концесионен договор


2. Пристанищен терминал със Зимовник - Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-zmv.bg

Сключен концесионен договор

 

3. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив


Цялата информация за концесията е налична на електронен адрес: www.concession-pdv.bg

Процедурата е прекратена