Обява за свободна позиция за директор на Европейския комуникационен офис

Европейският комуникационен офис (ECO) е постоянният секретариат на Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (CEPT), в която политикоопределящите институции и регулаторите на страните от цяла Европа си сътрудничат за хармонизиране на телекомуникациите, радиочестотния спектър и пощенските разпоредби.

Мандатът на настоящия директор на офиса изтича през март 2023 г. ЕСО обявява процедура за кандидатстване за длъжността „директор на ЕСО“. Подробности за условията за кандидатстване, изискванията за образование, стаж и умения, както и описание на основните задължения и функции за длъжността могат да бъдат намерени в приложения файл, както и на уебсайта на ЕСО: www.cept.org/eco.

Срокът за кандидатстване е 22 септември 2022 г.