Европейската комисия стартира обществена консултация за бъдещето на сектора на електронните съобщения и неговата инфраструктура

Откриване: 23 февруари 2023 г.

Закриване: 19 май 2023 г.

На 23 февруари 2023 г. Европейската комисия стартира обществена консултация, за да събере мнения относно потенциалното развитие на сектора на свързаността и неговата инфраструктура. Целта на Комисията е да се получи информация относно интензивно променящото се  технологично развитие и пазарното състояние и как те могат да повлияят на сектора на електронните съобщения. Засегнати са също така видовете инфраструктура и размерът на инвестициите, от които се нуждае Европа, за да стане лидер в областта на цифровата трансформация през следващите години.

Цифровите пазари и по-специално тези, касаещи свързаността са изправени пред трансформационни технологични промени и промени в търсенето и предлагането. Те включват съхранението на данни в облак, прехода към високопроизводителни изчисления, използваемостта на метавселената, изкуствения интелект, виртуалната реалност и др. 

Комисията отчита, че тези развития не са изолирани от предизвикателната геополитическа и по-широката икономическа ситуация и отчита, че моментът е  подходящ, за да се оцени секторът на свързаността. Чрез допитването се очаква да се съберат мненията на заинтересованите страни относно моментно състояние на сектора на електронните съобщения и целите и необходимостите за неговото бъдещо развитие.

Обществената консултация е част от открит диалог с всички заинтересовани страни относно потенциалната необходимост всички участници, които се възползват от цифровата трансформация, да допринасят справедливо за необходимите инвестиции. Това е сложен въпрос, който изисква задълбочено разбиране на основните факти и цифри.

Започналата днес консултация е отворена за всички заинтересовани страни в продължение на 12 седмици, до 19 май 2023 г..

Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще разгледа най-подходящите действия за бъдещето на сектора на електронните съобщения.

Всички заинтересовани дружества, организации или физически лица са поканени да попълнят анкетата. Когато е необходимо, отговорите следва да бъдат обосновани, особено що се отнася до информацията за количествените данни.

Дайте своя принос към проучването

За допълнителни въпроси можете да се обърнете към:

CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu