Европейската комисията представи пакет от инициативи в сферата на цифровата свързаност и предложение за Акт за гигабитовата инфраструктура

На 23 февруари 2023 г. Европейската комисията представи набор от действия, целящи да направят до 2030 г. гигабитовата свързаност достъпна за всички граждани и предприятия в ЕС и да дадат възможност за трансформиране на сектора на свързаността в ЕС.

Предложените инициативи са в съответствие с целите на Политическа програма „Цифрово десетилетие“ и дават възможност за трансформиране на сектора на свързаността в ЕС. Пакетът за свързаността се състои от:

  • Комисията прие предложение за Акт за гигабитова инфраструктура - регламент, който ще предложи нови правила, за да се даде възможност за по-бързо, по-евтино и по-ефективно изграждане на гигабитови мрежи в ЕС;
  • ЕК Публикува проект за препоръка относно гигабитовите мрежи, който има за цел да предостави насоки на националните регулаторни органи относно условията за достъп до телекомуникационни мрежи на оператори със значителна пазарна сила, за да се стимулира по-бързото изключване на старите технологии и ускореното разгръщане на гигабитови мрежи;
  • Комисията стартира и обществената консултация относно бъдещето на сектора на свързаността и неговата инфраструктура, за да събере мнения за това как нарастващите изисквания за свързаност и технологичният напредък могат да повлияят на нуждите на гражданите и предприятията и на бъдещото развитие на сектора.

Допълнителна информация.