Онлайн информационен ден по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор

На 19 януари 2022 г. от 09:30 ч. (CET) ще се проведе онлайн информационен ден за представяне на първите конкурси по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор, отворени на 12 януари 2022 г.

Информационният ден се организира съвместно от Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) и ще включва следните теми:

  • 5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)
  • 5G за интелигентни общности (5G for Smart Communities)
  • Опорни мрежи за паневропейски облачни федерации (Backbone networks for pan-European cloud federations)
  • Опорна свързаност за цифрови глобални портали (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)
  • Подготвителни дейности за създаване на оперативни цифрови платформи и инфраструктура за 5G свързаност (Programme Support Actions for Operational Digital Platforms and 5G connectivity infrastructures)

За участие в информационния ден не се изисква регистрация. Събитието има за цел да подготви потенциалните кандидати да изготвят най-добрите предложения за проекти и е достъпно тук