Преразглеждане на Насоките за държавна помощ за широколентови мрежи

Комисията публикува за обществена консултация Проект на преработени насоки за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоките за широколентов достъп“).

Обществената консултация е отворена от 19 ноември 2021 г. до 11 февруари 2022 г.

Преразглеждането има за цел да адаптира съществуващите правила за държавна помощ и да гарантира, че те отразяват технологичното и пазарното развитие.

Предложеното целево преразглеждане на Насоките се състои от:

  • Въвеждане на нови прагове на скорост за обществена поддръжка на гигабитови фиксирани мрежи и нови насоки за поддръжка за внедряване на мобилни мрежи;
  • По-нататъшно изясняване на някои понятия;
  • Промяна на структурата на Насоките.

ЕК приветства приноса на граждани, компании, бизнес асоциации, публични органи и други организации.

Подробна информация за участие в консултацията и проектите на документи можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broad…