Публикувана е първата многогодишна работна програма по Механизма за свързване на Европа – Цифрови технологии

Публикувана е първата многогодишна работна програма по Механизма за свързване на Европа  – Цифрови технологии, в която се определят финансирането, обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност.

Първите покани за представяне на предложения за проекти по Механизма за свързване на Европа в областта на цифровите технологии се очаква да бъдат публикувани през януари 2022 г.

Многогодишната работна програма  по МСЕ-Цифрови технологии е в приложението.