Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 31.12.2015 г.