Вашите пътнически права

Информация за правата на пътниците на български език можете да намерите в брошурата ни.

Подробна информация за правата на пътниците, ползващи различните видове транспорт, както и информация за нормативните актове, можете да намерите на страницата на Европейската комисия (засега налична на английски език), както следва: