Димитър Недялков

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Димитър Недялков има над 15 години опит в управлението на частни и държавни компании в областта на транспорта и логистиката.

Бил е народен представител в 47-то и 48-то Народно събрание. Избиран е за заместник-председател на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. Бил е член на комисиите по икономическа политика и иновации; труда, социалната и демографска политика, както и по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

Като изпълнителен директор на специализираната в международен транспорт и логистика „Свободна зона – Русе“ ЕАД, е бил ангажиран с отговорности за взаимодействие с международни клиенти. Бил е заместник-изпълнителен директор на „ИРИС“ АД с ресор управление на международни инвестиции.

Димитър Недялков е магистър по специалностите „Международен транспорт и логистика” и „Управление на производството” на Икономически университет Виена, Австрия.

Владее английски, немски и руски езици.