Вие сте тук

Стартира публична консултация на Европейската комисия за фалшивите новини

13.11.2017

На 13 ноември Европейската комисия започна обществена консултация относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Освен това тя създава експертна група на високо равнище с участието на представители на научните среди, онлайн платформи, информационни медии и организации на гражданското общество.

Дейността на експертната група на високо равнище и резултатите от обществената консултация ще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини. Стратегията се очаква да бъде представена през пролетта на 2018 г.

Чрез обществената консултация ще бъдат събрани мнения за това какви действия могат да бъдат предприети на равнище ЕС, за да се предоставят на гражданите ефективни инструменти за идентифициране на надеждна и проверена информация и за адаптиране към предизвикателствата в ерата на цифровите технологии.

Мнения и коментари от страна на обществеността се очакват до 23 февруари.

Можете да участвате в консултацията на електронната страница на Европейската комисия.