Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II: Интереси - България Хели Мед Сървиз ЕАД