Декларации по чл. 49 от Закон за противодействие на корупцията

Декларации на лицата, заемащи публични длъжности съгласно чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията

Христо Цеков

Декларации по чл. 49 ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията, назначени след влизането в сила на закона

А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   Ф   Х   Ц   Ч   Щ   Ю   Я

Декларации за имущество и интереси по чл. 49 ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията, част II: Интереси