Бенефициенти

Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)
Държавно предприятие „Пристанищна инфрастуктура“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“