На 17 октомври 2019 г. Европейският съвет (чл. 50) одобри Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС. Най-вероятно това споразумение ще влезе в сила от 01 февруари 2020 г.

Споразумението определя преходен период до края на 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага в Обединеното кралство, както и до момента. Това означава, че няма да има промени в условията за работа, обучение и правене на бизнес. След изтичане на преходния период или евентуално негово продължение, отношенията ЕС-Великобритания се очаква да бъдат уредени от Споразумение за бъдещите отношения.

Преговорите по това споразумение предстоят.