Напускане на Обединеното кралство на Европейския съюз, или Брекзит

„Брекзит“ (Brexit) се състои от английските думи „Britain“ и „exit“, или „излизане на Британия“. Названието получи обществена известност около референдума, който бе проведен на 23 юни 2016 г., за да се изясни желанието на гражданите на Великобритания и Северна Ирландия дали искат да останат в Европейския съюз, или не.

След като бе констатиран превесът на гражданите на Обединеното кралство да получат широк национален суверенитет (51,89 % „за“ срещу 48,11 % „против“), на 29 март 2017 г. с официално писмо до председателя на Европейския съвет Лондон стартира процедура за излизане на страната от ЕС, като се позова на чл. 50 от Договора за Европейския съюз.

Вследствие на това, на 19 юни 2017 г. започнаха преговорите между ЕС и Обединеното кралство по оттеглянето на последната от Съюза.

През ноември 2018 г. преговарящите от двете страни постигнаха съгласие относно условията на Споразумението за оттегляне. През същия месец Комисията одобри завършеното Споразумение за оттегляне, а Европейският съвет одобри Споразумението за оттегляне и прикани Комисията, Европейския парламент и Съвета да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че Споразумението може да влезе в сила на 30 март 2019 г ., така че да се осигури възможност за организирано оттегляне.

Докато ратифицирането на Споразумението за оттегляне от двете страни продължава да бъде цел и приоритет, съществено затруднение пред развитието на бъдещите отношения създава неясното засега виждане на Лондон какви следва да бъдат те. Статуквото на Северна Ирландия продължава да бъде пречката пред постигане на консенсус за одобряване на Споразумението за напускане с ЕС в британския парламент, поради което привържениците на „твърдия“ Брекзит – т.е. напускане на ЕС без Споразумение – сред представителната политическа класа се увеличават.

Това е причината Европейският съвет да призове работата по подготовката, свързана с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство, да бъде активизирана на всички равнища, като страните членки на ЕС бъдат готови за всички възможни сценарии.