Приети временни мерки в областта на транспорта във връзка с Брекзит:

Въздушен транспорт:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/502 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 март 2019 година относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/494 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 март 2019 година относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

Автомобилен транспорт:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/501 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1795 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на регламенти (ЕС) 2019/501 и (ЕС) 2019/502 по отношение на сроковете на прилагане