Съобщения

От гледна точка на телекомуникациите при излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) ще спре прилагането на първично и вторично законодателство на Съюза и ще се прилагат правилата за “трета държава“.

Предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС може да окаже пряко влияние върху пазара на телекомуникационни услуги. Установените правила и приетите решения в ЕС, водещи до регулация на пазара с цел подобряване на телекомуникационната свързаност като елемент от създаването на цифровия единен пазар, няма да важат, например правилата за роуминга, наречени „роуминг както у дома“.

Максималните цени на дребно за потребителите на регулирани роуминг услуги и регулирани комуникации в рамките на ЕС вече няма да бъдат задължително приложими. Същото се отнася и за максималните цени на едро, на които доставчиците на роуминг трябва да закупуват роуминг услуги на едро от операторите в посещаваната държава членка или да обменят роуминг услуги на едро с тях, както и за цените на едро за терминиране на гласови услуги.

Важно е да се отбележи следното:

  • Операторите от Обединеното кралство и ЕС ще могат да налагат допълнителна такса за роуминг услуги (гласови повиквания, кратки текстови съобщения и данни) на своите пътуващи клиенти;
  • Новите максимални цени на международните фиксирани и мобилни гласови повиквания и текстови съобщения в рамките на ЕС, които влизат в сила от 15 май 2019 г. няма да се прилагат задължително за международните комуникации между ЕС и Обединеното кралство;
  • Настоящите правила за цените на едро за терминиране на гласови услуги  вече няма да се прилагат за доставчиците по отношение на повикванията между ЕС и Обединеното кралство. Това може да доведе до увеличаване на тарифите на дребно за такива повиквания.

Ценообразуването на тези услуги ще бъде предмет на свободно търговско договаряне между операторите в държавите членки и операторите от Обединеното кралство.

На този етап операторите в нашата страна все още не могат да се ангажират с конкретика за последващите им действия във връзка с Brexit, доколкото условията по излизането на  Обединеното кралство от ЕС не са ясни и окончателни.