Железопътен транспорт

В железопътния сектор спрямо ОК ще важат нормите и правилата, приложими към трети страни. Очакваме, че напускането на ОК без споразумение няма да се отрази директно върху развитието на железопътните услуги в България.

След оттеглянето съществуват три варианта за развитие на сътрудничеството между двете страни във видовете транспорт:

  1. Регулация на ниво ЕС, като част от пакет за бъдещите взаимоотношения на Обединеното кралство и Съюза;
  2. Споразумения между ЕС и Обединеното кралство по отделни въпроси, свързани с отделните видове транспорт;
  3. Двустранни споразумения между Република България и Обединеното кралство.