Стартира модернизацията на жп отсечката София – Волуяк

Започва модернизация на железопътния участък от София до Волуяк, с обща дължина приблизително 10 км. Официалният старт на строителните дейности бе даден от Нели Андреева, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“ и инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Контролен орган по Механизма за свързване на Европа.

Договорът за модернизация на жп възел София включва два основни етапа: проектиране и строителство. Проектните дейности обхващат проектиране на коловозното развитие на централна гара София и междугарието София-Волуяк за модернизацията на двупътен железен път, контактната мрежа и изграждане на нов трети електрифициран коловоз от Централна жп гара в столицата до гара Волуяк и ERTMS.

В участъка ще бъдат построени нови приемни здания в гара Волуяк и гара Обеля, а спирките Надежда и Връбница ще бъдат обновени. Предстои изграждането на изцяло нова гара Обеля, която ще включва 6 броя електрифицирани коловози, паркинги и съоръжения за връзки с обществения транспорт, включително със столичното метро. Също така в цялата отсечка ще бъдат изградени нови перони, пешеходни подлези и надлези с осигурена достъпност на лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Ще се намали и трафикът в София и времето за пътуване за товарните и пътнически влакове по направлението от турската граница в посока към границата със Сърбия.

Предвидените шумозащитни съоръжения в района на гарите ще сведат до минимум шума за живеещите в района от преминаващи влакове, а предпазните огради ще ограничат нерегламентираното пресичане на жп релси от гражданите, което ще допринесе за намаляването на инцидентите в този участък.

Обект „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София-Волуяк“ е част от проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Стойността на договора за строителство е 199 850 060, 56 лева без ДДС, а негов изпълнител е „ЗГОП БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД, включващо фирмите: „Тодини България“ ООД и Стопанско дружество ЗГОП АД.