Европейската комисия прие и публикува Работна програма 2021-2022 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“

Европейската комисия прие и публикува Работна програма 2021-2022 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, която очертава целите и конкретните тематични области, които ще получат 3,5 милиарда евро финансиране за 2021-2022.

Необходимите документи за програма "Хоризонт Европа" – ръководството за участие, образците и формулярите – за кандидатстване, за оценка и др. могат да се намерят тук

Работната програма е в приложението.