Одобрена е Работна програма 2023-2024 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“

Европейската комисия прие и публикува Работна програма 2023-2024 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, която очертава целите и конкретните тематични области, които ще получат 2.8 милиарда евро финансиране за периода 2023-2024. Първите конкурси по работната програма ще бъдат обявени на 8 декември 2022 г.

Необходимите документи за програма "Хоризонт Европа" – ръководството за участие, образците и формулярите – за кандидатстване, за оценка и др. могат да се намерят тук