ЕК представи инициативи за цифровите инфраструктури от следващо поколение

Европейската комисия представи набор от възможни действия за насърчаване на иновациите, сигурността и устойчивостта на цифровите инфраструктури. Усъвършенстването на цифровите мрежови инфраструктури и услуги е важно за икономическата конкурентоспособност, а бързата, сигурна и достъпна свързаност е от значение за внедряването на технологиите от следващо поколение като телемедицина, автоматизирано шофиране, прогнозна поддръжка на сгради, прецизно земеделие и др.

Този пакет за цифрова свързаност има за цел да започне обсъждане на предложения за начините за оформяне на бъдещите политики на ЕС  и постигането на консенсус по тях.

Пакетът за цифрова свързаност съдържа:

Днес Комисията започна обществена консултация по 12 сценария, изложени в Бялата книга. Допитването ще приключи на 30 юни 2024 г. Предложенията ще бъдат публикувани и ще допринесат за формулирането на бъдещите политики в тази област.

Повече информация ще намерите тук.