Подаване на сигнал за нередност

За целите на средствата от МВУ за сериозни нередности се считат случаите на измама, корупция и конфликт на интереси.

Подробна информация за системата за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост е налична на: https://www.minfin.bg/bg/1573