Информация относно онлайн продажбите на крайни клиенти на стоки, които се доставят като колетни пратки, при приключване на преходния период след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (БРЕКЗИТ)

На 16 март 2020 г. Европейската комисия публикува документ относно “онлайн продажбите на крайни клиенти на стоки, доставяни като колетни пратки”, на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

 На посочения линк може да бъде намерена информация, която е от значение, независимо дали ще бъде сключено партньорско споразумение с Обединеното кралство или не. Също така, са обяснени правилата на Споразумението за оттегляне, където е подходящо, както и Протокола за Северна Ирландия. Материалът съдържа и други въпроси, които могат да бъдат от полза за заинтересованите страни.

Към настоящия момент, информацията е налична на английски език. Очаква се официалният превод на всички европейски езици, след което ще бъде публикувана допълнително на български език.