Каталог на Българските пощенски марки

Добре дошли в богатството на българските пощенски марки!
От май 1879 г. до юни 1999 г. – 4406 обикновени пощенски марки на България! И още – изданията за бърза поща, служебни марки, телеграфни марки, колетни марки, марки за доплащане, пощенско-благотворителни марки.

Няма грешка!
Всяка поредица – подробно разработена с данни от най-новите изследвания на българските филателни специалисти! Новооткрити пощенски документи променят сензационно представата за някои от класическите издания!

Енциклопедичен справочник
Тези страници могат да се използват и за попълване на вашите енциклопедични познания. Българската пощенска марка носи в себе си история и култура. Събития и личности оживяват в миниатюрната живопис...