Вие сте тук

Месечни отчети

14.06.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.05.2022 г.
13.06.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2022 г.
11.05.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.04.2022 г.
11.05.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2022 г.
14.04.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.03.2022 г.
08.04.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2022 г.
17.03.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 28.02.2022 г.
09.03.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2022 г.
10.02.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.01.2022 г.
10.02.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2022 г.
20.01.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.12.2021 г.
10.01.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.12.2021 г.
17.12.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.11.2021 г.
08.12.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2021 г.
10.11.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.10.2021 г.
09.11.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2021 г.
15.10.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.09.2021 г.
08.10.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2021 г.
14.09.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.08.2021 г.
09.09.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.08.2021 г.

Страници

Subscribe to Месечни отчети