Вие сте тук

Месечни отчети

10.01.2022
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.12.2021 г.
17.12.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.11.2021 г.
08.12.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.11.2021 г.
10.11.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.10.2021 г.
09.11.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.10.2021 г.
15.10.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.09.2021 г.
08.10.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.09.2021 г.
14.09.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.08.2021 г.
09.09.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.08.2021 г.
12.08.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.07.2021 г.
10.08.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.07.2021 г.
16.07.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.06.2021 г.
06.07.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2021 г.
11.06.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.05.2021 г.
08.06.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2021 г.
14.05.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.04.2021 г.
11.05.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2021 г.
20.04.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – месец март 2021 г.
08.04.2021
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2021 г.
12.03.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – месец февруари 2021 г.

Страници

Subscribe to Месечни отчети