Анкетна карта

На Вашето внимание предоставяме анкетна карта за проучване мнението Ви относно административното обслужване, която можете да изпратите на Изпрати съобщение . Анкетната карта е на разположение и в информационния център.

Оценяваме готовността и желанието Ви да споделите мненията, очакванията и препоръките си. Ние ще ги анализираме и ще предприемем необходимите действия за подобряване на административното обслужване в Министерството на транспорта и съобщенията.

Нашите стремежи са взаимното доверие и удовлетвореността на гражданите!