Пътната карта за развитие на БДЖ ще бъде представена на брифинг

Пътната карта за развитие на БДЖ ще бъде представена на брифинг в Министерството на транспорта и съобщенията на 18 февруари, петък, от 11:30 ч.

Основните акценти в пътната карта ще бъдат представени от заместник-министър Илия Илиев и членовете на Съвета на директорите на дружеството.