Пет проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 1 078 088 евро

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2016 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 20 октомври 2015 г. и приключи на 12 април 2016 г. В конкурса са се включили 42 български организации в 35 проекта.

Одобрени за финансиране са 5 проекта с 5 български участника в консорциумите, които ще получат финансиране в размер на  1 078 088 евро.