„Ден на кандидатите 2016” по програма „Информационни и комуникационни технологии” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

На  26 и 27 септември  2016 г. в Братислава, Словакия, ще се проведе „Ден на кандидатите” по програма  ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Денят на кандидатите” се организира от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество със Словашкото председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в  Incheba Conference Centre. Събитието има за цел да популяризира научните изследвания и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии и ще бъде фокусирано върху Работна програма 2016-2017 на Рамковата програма „Хоризонт 2020“.

Подробна информация за темите, които ще бъдат разгледани може да намерите на:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm

През двата дни ще бъде представена информация за това как да се подготви и да се подаде предложение за проект по темите от „Хоризонт 2020”. Планира се да се проведат дискусионни сесии, двустранни срещи и срещи за обмяна на идеи.  Събитието предлага изключителна възможност за търсене на партньори, за включване в консорциумите за участие в програмата. Предвиждат се и множество съпътстващи събития, както и работни срещи.

За участие в „Деня на кандидатите” не се изисква такса, но е необходима регистрация, която може да се направи на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/register.cfm

Повече информация за събитието може да се намери на:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-proposers-day-2016

На сайта може да се подават презентации за участие в събитието, да се представят идеи за проекти, да се търсят партньори и др.