Вие сте тук

COVID-19

27.06.2022

Одобрени са още двама въздушни превозвачи за финансова помощ

20.06.2022

Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г. и не са кандидатствали по схема SA.100321 (2022/N), както и тези, които са кандидатствали и на които е отказано предоставянето на безвъзмездни средства, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова помощ от 11:00 ч. на 20.06.2022 г. до 17:00 ч. на 22.06.2022 г.

МТС оцени заявленията на въздушните превозвачи за получаване на държавна помощ
05.05.2022

Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 милиона лева. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.

14.04.2022

Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10.00 ч. на 14.04.2022 г. до 16.30 ч. на 26.04.2022 г. Заявленията се подават в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията.

07.12.2021

Българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10:00 ч. на 10.12.2021 г. до 16:30 ч.

Мерки към 29 ноември 2021 г.
ПОЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Мерки към 21 октомври 2021 г.
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Мерки към 21 октомври 2021 г.
ВОДЕН ТРАНСПОРТ
Мерки към 21 октомври 2021 г.
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане
Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от автобусните превозвачи
Мерки към 1 април 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане във Великобритания
Мерки към 31 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Норвегия
Мерки към 29 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 22 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия и Словения
Мерки към 15 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 5 март 2021 г.
Временно се отменя забраната за движение на тежкотоварни автомобили във Федерална Република Германия
Мерки към 5 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 2 март 2021 г.
На вниманието на българските автомобилни превозвачи: Актуална информация за изискванията при влизане в Германия

Страници

Subscribe to COVID-19