Информация за прилагането на правилата за концентрация: 2020