91% от кандидатствалите в третия конкурс по инициативата WiFi4EU български общини получават финансиране

От общо кандидатствалите 45 български общини в третия конкурс по инициативата WiFi4EU, 41 общини получават финансиране в размер на 615 000 евро. Това стана ясно от обявените днес от Европейската комисия резултати.

По броя на получените ваучери в този конкурс България се нарежда на 16 място, но спечелените ваучери в трите конкурса – 227, поставят страната ни на първо място по дял на общините, обхванати от инициативата. 246 общини са регистрираните на портала на инициативата, а общо 86% от общините в страната са спечелили ваучери за изграждане на високоскоростен безжичен интернет на обществени места.

В този конкурс са подадени 8 318 кандидатури и бюджетът от 26, 7 млн. евро ще бъде разпределен за финансиране на 1750 общини от целия Европейски съюз, Норвегия и Исландия.

Инициативата WiFi4EU насърчава свободния достъп до безжична интернет връзка за гражданите на обществени места, включително в паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общините в цяла Европа. От България извън инициативата остават 38 общини, като 19 от тях все още не са проявили интерес и не са се регистрирали на портала. В случай на желание, всички общини, които не са получавали ваучер до този момент ще могат да участват в конкурсите през 2020 г.

Анализът на участието на българските общини в трите, проведени конкурса показва, че Южен централен район е с най-голям процент финансирани общини от трите конкурса, 92% или 54 от 59 общини са получили ваучери за безплатен интернет в размер на 15 хил. евро. На второ място се нарежда Югозападен район с 88%, или финансирани 46 от общо 52 общини. Третото място държат два района - Североизточен и Северен централен с 86% общини, успели да се включат в инициативата. В Североизточен район  има финансирани 30 от 35 общини, а в Северен централен 31 от 36 общини са получили ваучер. Северозападен район заема четвърто място с 80% общини, включени в инициативата или 40 от общо 50 общини. Пето място е отредено на Югоизточен район със 79% общини, успели да се включат в инициативата (26 от общо 33 общини).