България и Гърция ще изградят мултимодален коридор между Черно море, Егейско море и река Дунав

България и Гърция се договориха да разширят обхвата на мултимодалния транспортен коридор между двете държави, свързващ пристанищата Варна, Бургас, Кавала и Александруполис. Това стана ясно след проведена среща между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Спирдзис.

Гръцката страна прие предложението на България към съвместния проект да бъде включена и връзка с пристанището в гр. Русе. По този начин ще се постигне пълна мултимодалност на коридора между пътен, железопътен, морски и речен транспорт, както и пряк път до държавите по поречието на р. Дунав.

По време на срещата министър Спирдзис предложи включването и на жп връзката с пристанище Солун в рамките на коридора, с цел достигане до по-големи търговски пазари. Двамата министри се обединиха около позицията, че това е проект с висока добавена стойност и очакванията са, че той ще привлече големи инвеститори от Близкия и Среден Изток, Китай, Русия и др. големи пазари.

Министрите обсъдиха създаването на съвместна проектна компания, чрез която двете държави да кандидатстват за финансиране, да изграждат и оперират заедно целия коридор. Предстои двете държави да поискат съвместна среща с еврокомисаря по транспорт Виолета Булц за уточняване на модела, по който да се създаде компанията.

Друга тема, която беше обсъдена, е уеднаквяването на стандартите за пристанищни, железопътни и мултимодални услуги между двете съседни държави, като идеята е всички документи да се обработват на едно гише за целия коридор. По този начин ще се намали административната тежест и значително ще се улесни бизнеса.

Министър Ивайло Московски посочи, че през миналия програмен период България в голяма степен е модернизирала железопътните и пътни направления в страната към границата с Гърция и връзките с пристанищата Бургас и Варна. Той заяви, че в момента се търсят възможности за изграждане на връзката Варна – Русе.

С оглед постигнатата обща позиция за проекта предстои двете държави в кратки срокове да подпишат Меморандум за разбирателство за изграждането на коридора Русе – Варна – Бургас - Александруполис – Кавала – Солун. Министър Московски отправи покана към гръцкия си колега след изготвяне на окончателните текстове на документа той да бъде подписан в България.

Министър Спирдзис посочи, че Гърция ще подкрепи изцяло България по време на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. и се надява да бъдат поставени за обсъждане теми от взаимен интерес за всички държави в района.