България и Румъния ще работят съвместно за осигуряване на корабоплаването по река Дунав

България и Румъния ще работят съвместно за осигуряване на необходимата плавателност на река Дунав, стана ясно по време на провелата се среща днес в Русе. Домакин на срещата, по инициатива на Европейската комисия и Дунавската комисия, бе заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов. В нея взеха участие директорът на дирекция „Воден транспорт“ към Европейската комисия Магда Копчинска, Ален Барон от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, генералният директор на Дунавската комисия Манфред Зайц, държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Богдан Миндреску и други.

По време на дискусията бе отчетено, че България изпълнява стриктно задълженията си по поддържането на фарватера по река Дунав в общия българо-румънски участък, както и че с европейски средства, осигурени от оперативни програми и Механизма за свързване на Европа са доставени нови плавателни съдове, драгажна техника и оборудване.

Заместник-министър Върбанов направи уточнение, че Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ вече е стартирала драгиращи дейности за подобряване на фарватера в района на остров Белене. Министерството на транспорта и съобщенията обяви обществена поръчка за избор на външен изпълнител за драгиране и след нейното приключване ще се открие възможност за още по-оптимална реакция при поддържането на фарватера.

Двете страни се договориха до края на тази седмица да се проведе заседание на Смесената българо-румънска комисия, на което да се набележат нови цели за неизползвания потенциал на река Дунав и обединяване на усилията. В контекста на настоящата глобална ситуация река Дунав и нейните икономически възможности са врата към развитието на коридорите по оста север-юг и изток-запад, посочи Владимир Върбанов.

След приключването на проекта Fast Danube ще се подобрят условията за корабоплаване по реката. Заместник-министър Върбанов посочи, че работата по проекта продължава и изрази увереност за приключването му в срок.

Постигната бе договореност и за стартиране работата на българо-румънската работна група за подготовка на изграждането на 5 нови моста над р. Дунав.

Заместник-министър Върбанов подчерта пълната готовност на България за предприемане на действия и стартиране на предпроектните проучвания. Румънската страна се ангажира с активен диалог и действия по темата.

Представителите на ЕК изразиха подкрепа и подчертаха важността за изграждането на новите съоръжения с оглед необходимостта от непрекъсната транспортна свързаност по направлението север-юг.